مطالب توسط tour-charm

معرفی

موسس چرم نیما مرحوم حسن ذاکری سعید که تاریخ تاسیس 1358، جز تولید کنندگان عمده محصولات کیف با چرم طبیعی و هدایای تبلیغاتی با برند چرم نیما چرم: چرم جنسی است که از دبّاغی پوست خام جانوران، به‌ ویژه گاو به‌ دست می ‌آید. فرایند دبّاغی، پوست فسادپذیر را به یک ماده ی طبیعی پایدار، دایمی […]